?

Log in

No account? Create an account

Предыдущий пост Поделиться Следующий пост
Гумбольдт наши взгляды разделял
Веселый
chispa1707
Вторая часть книги Гумбольдта "Космос".

Метки:

  • 1
Во множественном числе, к слову, пишут-с

Witam!
Dziś pisze po polsku... :)
Dziękuję Panu Andrzejowi za "Humboldta". Jeżeli ktoś zna język polski - podsyłam polskie tłumaczenie całej książki "Kosmos" (1849):
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=12737&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=AFB8E5A650D5C561B01AE8DC971CDD79-1
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F12737%2Fdirectory.djvu

Uważam, że sprawozdanie Humboldta z wyprawy na Syberię jest nie tylko kluczem do zrozumienia historii ale jest bezpośrednim dowodem na istnienie wszystkich zjawisk przyrodniczych opisanych w "Teorii Stiepanienki".

Książka "Kosmos" zawiera te informacje, ale podaje je w sposób "stonowany" i ocenzurowany.

W chwili obecnej przepisuje i tłumaczę pierwszy tom (z trzech) jednej z dwóch książek Humboldta będących opisem jego pobytu na Syberii.

Zakończenie prac nastąpi za kilkanaście dni i wtedy Państwu to wszystko przekażę. Mam nadzieję, że będzie to dobry prezent noworoczny dla Państwa, Pana Andrieja i wszystkich "Tartarystów"...

Pozdrawiam serdecznie!

Короткий перевод

...Если кто-то знает польский язык - я публикую польский перевод всей книги «Космос» (1849):

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=12737&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=AFB8E5A650D5C561B01AE8DC971CDD79-1
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F12737%2Fdirectory.djvu

Я считаю, что доклад Гумбольдта о сибирской экспедиции - это не только ключ к пониманию истории, но и прямое доказательство существования всех природных явлений, описанных в «Теории Степаненко».

Книга «Космос» содержит эту информацию, но дает ее «смягченным» и цензурированным способом.

В настоящее время переписывается и переводится первый том (из трех) одной из двух книг Гумбольдта, описывающих его пребывание в Сибири.

Завершение работы состоится через дюжину или около того дней, и тогда я дам вам все это. Надеюсь, это будет хороший новогодний подарок для вас, г-н Андрей и всех «тартаристов»...

Re: Короткий перевод

Spasiba! Dobawiaju...

Dodaję...

Tom II i III "Kosmosu" po polsku
Tom II
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=12739&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=915E20DE332249628A7F3A61B17C0A7D-2
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F12739%2Fdirectory.djvu

Tom III
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=12741&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=915E20DE332249628A7F3A61B17C0A7D-2
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F12741%2Fdirectory.djvu

Przeczytałem jedynie fragmenty Tomu I.

Moją uwagę zwróciły bardzo obszerne rozdziały dotyczące komet, meteorów i meteorytów. Wygląda na to, że zjawiska te były niezwykle powszechne na początku XIX wieku i obserwowane na całej kuli ziemskiej.

Ciekawy jest też duży rozdział poświęcony "wulkanom błotnym" - wydaje się że często spotykanych na terenie Europy, Azji i Ameryki w pierwszej połowie XIX wieku.

Interesujące są rozważania na temat "elektryczności powietrznej". Autor (Humboldt) ciekawie to rozwija i opisuje w pracy nad którą teraz pracuję...

Re: Короткий перевод

Странно,вот говорят-русские и сербы-братья на век,а я ни хрена сербский язык не понимаю,а тут человек по-польски написал,ну процентов 75 точно переводится вообще без проблем,а если украинское разуметь,то и до 90% добить можно.

текст из картинки для поисковиков

"геогностические предположения о разрывах почвы, о земных переворотах, об излияниях более высоких морей в нижележащие бассейны. Понт Эвксинский, Дарданеллы, Кадикский пролив и богатое островами Средиземное море могли в особенности подавать повод к порождению подобной системы естественных шлюзов"

"разселина" перевёл как "разрыв" на основании Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра Даля... т. 4 (2-е изд., 1882), с. 86Edited at 2017-12-28 14:37 (UTC)

  • 1