?

Log in

No account? Create an account

Предыдущий пост Поделиться Пожаловаться Следующий пост
Черкесы в Египте
Веселый
chispa1707
Мохаммед Фавзи; 1915 год, Королевство Египет — 16 февраля 2000, Каир, Арабская Республика Египет) — египетский политический и военный деятель, военный министр Египта в 1968 — 1971 годах.
Фавзи Махмуд — адыг (шапсуг из рода «Хьэхъу»), гос деятель Египта. С его именем связано целое направление в египетской дипломатии. С 1946 постоянный представитель Египта в ООН, посол в Великобритании, министр иностранных дел Египта, заместитель премьер-министра, специальный помощник президента Насера по иностранным делам, премьер-министр Египта.
Сибаи Юсуф (ас-Сибаи) (1917—1978) — известный арабский писатель, адыгского происхождения, видный общественный деятель Египта, генеральный секретарь Организации солидарности народов Азии и Африки, руководитель союза писателей Египта, министр культуры. Его романы и пьесы экранизированы, переведены на иностранные языки. Награждён Золотой медалью мира им.Жолио-Кюри (1960), а также премией «Лотос» (1974).

С этим я не считаться уже не могу. С племенной принадлежностью в Египте не шутят.
Это многое для меня изменяет.


  • 1
Вики на арабском пишет, что Мохаммед Фавзи (قبيلة الشابسوغ الشركسية) из Черкесского племени Chebsoug

Здесь статья про племя
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%BA
Гугль перевод первых строк

Племя Shapsough или Ahabsg является одним из племен Адыгейский / Черкесский двенадцать, в настоящее время живет в Туапсинском районе Краснодарского края, России, известный для сильных рыцарей и при поддержке других черкесских племен в защиту черкесских племен районов (Sarkasia область) в лице кесарева сечения атак и попыток достичь теплых водах черкес , по счетам и номер два, и в первом романе, название племени происходит от оптовой молодой, что означает (мягкий) и слово SuG, которое является производным от слова Цук означает, что люди, и, таким образом, стать смысл племен Alnaaman их нравственности и их отношения с другими людьми, а второй роман Aloqr К истине, древнее названием племени было Kasog или Kapsog, который означает, что люди на море, который является одним из племен

Еще напомню про королевство германского племени вандалов и аланов со столицей в Карфагене. Знаменито тем, что, как считается, разграбили Рим.

Остро подозреваю, что Германия иногда означает Армения, если еще точнее, эрмано, хермания - это братство на ряде языков. На деле решительно неясно, кого имели ввиду точно.

Готов поддержать это заявление. Например на современном французском языке Германия = Альманд.


На португальском Германия - Алемания. Вроде как от алеманов.
На литовском - Вокетия.
Да и сами немцы называют себя "Дойч".

Nie mogę teraz znaleźć źródeł, ale według nich (poważnych!) - ludy "germańskie" to plemiona (narody) mieszkające za rzeką Men. W języku gallijskim nazywano ich "AlleManie" lub "Ala Manie", początkowo te nazwę stosowali Rzymianie, potem to przerobili po swojemu na "Lud żyjący za rzeką Men" - Ger Mania...

PS
Pragnę zwrócić uwagę, że niemal do końca XIX wieku kraje nazywano od miejsc a ludzie także utożsamiali się z krainami (miejscami) a nie narodami!

Podkreślam - bo to bardzo ważne!

Stąd bierze się to, że poeta Mickiewicz (powiedzielibyśmy teraz że "czysty Polak") - uważał się za "Litwina" - bo pochodzenie i jego życie było związane z terenem Litwy.

Podobnie, Niemiec-Francuz Oskar Kolberg (wielki badacz polskiego folkloru) - uważał się (i jest uważany) za Polaka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kolberg

Z kolei wielki miłośnik, znawca i badacz języka i kultury Rusinów (Rutene) - rosyjskiego ludu żyjącego na terenie obecnej Ukrainy (gwara rusińska stała się "językiem ukraińskim) - to Polak, Stanisław Vincenz...
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Vincenz

PS
Proszę zauważyć / to moja taka luźna uwaga sprzed wielu lat/ - największe odkrycia w wielu dziedzinach, największe skarby literatury czy sztuki /w tym muzycznej/ powstały na styku dwóch wpływających na siebie kultur. Odnajdujemy to na terenie całej Europy!

PS2
Ważne a może tylko ciekawe...

Co to jest "folklor"?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Folklor
Cytat
Folklor (ang. folk-lore „wiedza ludu”) – symboliczno-artystyczna dziedzina kultury ludowej, mająca charakter wieloskładnikowy, niejednolity i synkretyczny.
Termin „folklor” wprowadził do obiegu naukowego brytyjski pisarz William Thoms w 1846 roku, określając nim najstarsze składniki kultury takie jak „pradawne zwyczaje, obyczaje, obrzędy, zabobony, ballady, przysłowia etc.”. Z biegiem czasu termin ten upowszechnił się na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, gdzie sprzyjały mu panujące wówczas prądy umysłowe, a w szczególności gloryfikujący kulturę ludową romantyzm. Początkowo badania folkloru prowadzono w ramach etnografii, literaturoznawstwa, historii sztuki, religioznawstwa, językoznawstwa i muzykologii[1]. Dopiero w latach 30. XX wieku, za sprawą uczonych europejskich wyodrębniła się folklorystyka – samodzielna dyscyplina naukowa, której przedmiotem poznania jest folklor.

Od samego początku istnienia terminu „folklor”, pojawiły się wśród badaczy daleko idące rozbieżności w rozumieniu zakresu tego pojęcia. Zajmowano w tej sprawie trzy stanowiska. Pierwsze z nich, reprezentowane np. przez Archera Taylora, wyznaczało maksymalnie szeroki zakres folkloru, włączając doń nie tylko kulturę symboliczną i społeczną, ale także elementy kultury materialnej (np. narzędzia, stroje, kształty wsi, budownictwo itp.). Przeciwieństwem tego stanowiska była orientacja literaturoznawcza, reprezentowana np. przez J.M. Sokołowa, która zawężała folklor wyłącznie do literatury ustnej (bajki, podania, legendy, pieśni, przysłowia)[2]. Współczesna folklorystyka zajmuje stanowisko pośrednie włączając w zakres folkloru dziedzinę zwyczajów, obrzędów i wierzeń wraz z kulturą artystyczną obejmującą literaturę ustną, muzykę i taniec.

Moje zdanie: z jakichś przyczyn, od roku 1846 zaczęto w Europie zbierać i zachowywać "elementy" kultury ludowej oraz "elementy kultury materialnej" - czyli to co przetrwało z Katastrofy i nadaje się do wykorzystania po Katastrofie: "narzędzia, stroje, kształty wsi, budownictwo itp".


Edited at 2018-05-21 09:40 (UTC)

не знаю как по умному с формулировать вопрос: - Ну подумаешь что в Египте есть черкесы и что?

Два варианта:
1) Циркумпонтийская МП продлевалась в Египет (вопреки картах археологов)
2) В 1516 году султан взял Египет руками черкесов.

И то, и другое важно.

Черкассы загадочный народ. Их династии правили не только Египтом, но как то все странно. Мало информации для полноты картины.

Жду продолжения темы черкесов и их роли в общем сюжете.


Re: черкесы

Да, шаблоны мышления - работа средней школы. Иначе испанцы во главе народов центральной Америке, англичане в Индии, немцы в России, португальцы в Японии, "Юнона и Авось" и подобные янки при дворе короля Артура удивляли бы не меньше.
Если не ошибаюсь, в ходе разработки альтернативных версий, две лидируют: матриархальные статусы, узурпированные при переходе к патриархату и беженцы-культуртреггеры с подтопленных земель.

Все верно. Второе я вижу, скорее, как вынужденное взаимодействие разных культур на одной территории. Это еще и резкое сокращение транспортных расходов: цыган-кузнец прямо посреди русского села это на порядок выгоднее и дешевле, чем обмен раз в году на ярмарках.

Re: черкесы

Как я понял, обсуждается вопрос доминирования инородной элиты из родов, значительно удаленных от своего ареала.
Да, забыл третью версию: неоднократно описываемый вами "налог кровью", и уже последующая узурпация власти бывшими "рабами". Такой материал в официале есть о римлянах, франках, османах, у скифов есть подобный миф.

Формально доминирования инородных при матрилинейности нет и не может быть. В этом же весь цимус, из-под современных обвинений выводятся все.

Когда то попадалась информация, (по моему при исследовании гаплогрупп) что у жителей Украины, большое присутствие аланской группы G...
Хотя там конечно смеси и другие есть, но то что Черкасы и козаки, это схожие явления, это факт.
Город Черкассы есть на Украине, и в Липецкой области, поселок Черкассы.
Это южная часть "т.н. дикого поля", территория козачества.
Так что совместное взаимопроникновение народов должно было быть.
Плюс более южный темперамент Украинцев, более темные волосы, доминирующий карий цвет глаз, говорят, что на территории от западных границ до Дона или даже Волги была смесь этих народов.
Ссылки:
http://haplogroup.narod.ru/hapg.html
https://netotvetov.livejournal.com/38667.html
http://forum.ykt.ru/viewmsg.jsp?id=29363067
http://pereformat.ru/2014/10/alans-baktria/
http://www.garshin.ru/evolution/anthropology/populations/haplogroups/y-dna/g-y-hg/index.html

Кстати, по языку, Аланы-осетинцы себя считают родственными ИРАНЦАМ!!! некоторые понимают иранский язык..
Так что география оччень обширна.
А этим количеством можно было управлять и контролировать большими просторами. А также завоевывать..

  • 1