?

Log in

No account? Create an account

Предыдущий пост Поделиться Следующий пост
Общее право в США
Веселый
chispa1707
Новый текст готов. Вышло не то, что думал, но все по делу.
Ссылка: https://scan1707.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
***
Общий список выложенного:
1. Чай, табак и наркотики. https://scan1707.blogspot.com/2019/05/blog-post.html
2. Хронология Географических открытий. https://scan1707.blogspot.com/2019/05/blog-post_25.html
3. Хронология колониальных товаров. https://scan1707.blogspot.com/2019/05/blog-post_83.html
4. "Ритуал подчинения", "Матриархат". https://scan1707.blogspot.com/2019/05/1-2.html
5. "Парантелы и фратрии", "Салическое право". https://scan1707.blogspot.com/2019/05/3-4.html
6. Гл. 5. Античное рабство. https://scan1707.blogspot.com/2019/05/5.html

7. Гл. 6. Закрепощение. https://scan1707.blogspot.com/2019/06/6.html
8. Гл. 7. Выкупная операция - 1. https://scan1707.blogspot.com/2019/06/7-1.html
9. Гл. 8. Великая Социальная революция. https://scan1707.blogspot.com/2019/06/8.html
10. Гл. 9. Гендер как маркер перемен. https://scan1707.blogspot.com/2019/06/9.html
11. Общее право в США. https://scan1707.blogspot.com/2019/06/blog-post.html

Как-то надо переключиться на определения.
Метки:


  • 1
Witam i dziękuję. Będzie serdecznie - więc po polsku! :)
Zabrnąłem na razie w tematy związane z "metalem", ale i w "temacie kosy" co chwilę pojawiają się tematy prawne.
Na przykład. Przed rokiem 1795 było na terenie Polski i Litwy (oraz obecnej Ukrainy) wiele wielkich pieców oraz ośrodki górnicze (sól "ruska"), żelazo "litewskie". Wielkie piece i tężnie soli budowali starostowie na zlecenie króla (w "królewszczyznach") lub biskupa (na terenach "biskupich" - czyli w zasadzie pozostałych.
A w roku 1828 nowo utworzony Bank Polski przystępuje do planu uprzemysławiania kraju na niebywałą skalę. I co ciekawe - dzieło z roku 1782 sugeruje, ze wielkie piece budowane za zlecenie króla przez starostę są jakby "państwowe". A książka z roku 1841 powołując się na książkę z roku 1782 uważa, że "w naszym rozumieniu te wielkie piece (i przedsiębiorstwa) były prywatne". Uważam to za kapitalny moment - moment gdy "powstaje "państwo"".

Funkcję "starosty" jako nadzorcy administracyjnego wprowadzili cześcy Przemyślidzi ("Przemysłowcy").
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Blidzi
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emyslovci

I jak widzę, ten środkowoeuropejski starosta to był odpowiednik "szeryfa". Proszę zajrzeć do polskiej Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starosta

We wczesnym średniowieczu prawdopodobnie starostą nazywany był naczelnik wspólnoty rodowo-terytorialnej Słowian. Nazwa ta wiąże się ze słowami stary, starzec. Po łac. nazywany był capitaneus (od caput 'głowa'), l.mn. capitanei.

Od XIV wieku (wprowadzenia tego urzędu przez Wacława II) do rozbiorów starosta był urzędnikiem królewskim w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. Wyróżniano kilka rodzajów tego urzędu:

Starosta generalny był namiestnikiem prowincji lub ziemi, na przykład ruski, podolski, wielkopolski, żmudzki (ten ostatni, jako jedyny, był urzędem senatorskim; uznawano go za równorzędnego wojewodom: zasiadał między wojewodą łęczyckim a brzesko-kujawskim).
Starosta grodowy nadzorował w powiecie administrację skarbową, policyjną oraz sądy, stał na czele sądu grodzkiego, miał prawo miecza (to znaczy egzekucji wszystkich wyroków sądowych na terenie powiatu).
Starosta niegrodowy był dzierżawcą (tenutariuszem) dóbr królewskich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Starosta_niegrodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tenuta

Cytat:
Starosta niegrodowy, tenutariusz (łac. capitaneus sine iurisdictione) – użytkownik zamków lub dóbr królewskich z tzw. królewszczyzn na podstawie umowy dzierżawy lub zastawu, jednak bez praw starosty grodowego takich jak uprawnienia sądowe, policyjne i egzekucyjne[1]. Starostwa niegrodowe były łac. panis bene merentium (chlebem dobrze zasłużonych), rozdawanym przez króla. Starostwa grodowe nadawały wyższą godność, ale za to starostwa niegrodowe były bardziej dochodowe. Starostowie niegrodowi od 1563 roku byli obowiązani płacić do skarbu państwa część czwartą dochodu, czyli tak zwaną kwartę, na utrzymanie wojska kwarcianego[2] (od 1567 roku tylko 1/5). Prawo zwane Ius communicativum, pozwalało wdowie po staroście zatrzymać starostwo na dożywocie[2]. Dla wykazania kwarty sporządzano bardzo szczegółowe i dokładne opisy starostw zwane lustracjami. Starostowie niegrodowi administrowali dobrami jak własnością cudzą i czasową, dlatego sejm w 1774 roku postanowił wydzierżawiać starostwa niegrodowe prawem emfiteutycznym na 50 lat w drodze przetargu[2][3]. Wobec niekontrolowanej kumulacji tych starostw w jednym ręku, stały się one przyczyną wzrostu niejednej fortuny magnackiej.

Uprawnienia sądowo-administracyjne starosty niegrodowego dotyczyły tylko poddanych (Referendaria Koronna)[4]

PS
O "emfiteuzie" już pisałem "u siebie". Warto też zająć się tym tematem - to podstawa pojmowania "prawa własności ziemi" na naszych terenach. To bardzo ważna sprawa. Proszę przeczytać polską Wikipedię!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emfiteuza

Każda Wikipedia dodaje coś ciekawego:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emfyteuze
https://en.wikipedia.org/wiki/Emphyteusis
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbpacht


Edited at 2019-06-15 17:23 (UTC)

Спасибо. Просмотрел. Очень хорошо.

Зуб на секты содомитов думаю не с проста.
Похоже на передел со страховкой от рецидива.

Офтоп для любителей космического песка

Крайне большое рассеянье. Лёгкие фракции в атмосфере летят скорее вверх чем вниз, что увидел японский спутник. http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=152541

Re: Офтоп для любителей космического песка

Да с этим космосом вообще нам сову на глобус натягивают, кто туда доступ имеет. Проверить ведь никто не может, из нас сирых и юродивых, кто без доступа.
Вот я, когда еду на мото со скоростью 30 км/ч, меня приятно ветерком обдувает. А когда лечу под 100, то даже в жаркий летний день замерзаю. А нам лапшу вешают, что при спуске аппараты в атмосфере горят. Да пусть они не звиздят! При таком воздушном охлаждении там сосульки должны быть.

Edited at 2019-06-16 18:52 (UTC)

Нужна мат.модель

Небесные тела, падающие на поверхность земли, не обвешаны сосульками, а очень даже оплавлены. Погугли -- сам найдешь, отчего ты не греешься на мотоцикле:)

Re: Нужна мат.модель

Есть доказательства, что оплавились они в атмосфере, а не в глубоком космосе?

  • 1