?

Предыдущий пост Поделиться Пожаловаться Следующий пост
Brusek Kodluch. Металлургия. Часть 13. История кос
Веселый
chispa1707
Оригинал на польском языке: https://kodluch.wordpress.com/2019/07/06/%e2%99%ab-off-topic-metalurgia-13-historia-kosy-czesc-iv-i-ostatnia/

Гугл-перевод на русский язык: http://translate.google.com/translate?sl=pl&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fkodluch.wordpress.com%2F2019%2F07%2F06%2F%25e2%2599%25ab-off-topic-metalurgia-13-historia-kosy-czesc-iv-i-ostatnia%2F
Метки:  • 1
Интересно что ряд меткомбинатов, в частности узкоспециализированных на производство жд рельсов, были построены в период 1933-39 гг в разных странах, например в Австрии и Турции (Kardemir) и приватизированы в период 1991-1995 гг.
Это нам говорит о таких неожиданных моментах:
-наличие масштабных кредитных индустриальных проектов для государств европы, бывших империй в период 30-х годов.
-индустриализация СССР была не уникальным проектом связанным с деятельностью большевиков, а была одним из ряда подобных проектов кредитования государств .
-индустриализация СССР была выполнена на кредитные западные деньги.
- приватизация 1990-х носила характер финального этапа общеевропейского кредитного проекта
-развал СССР мог пройти и без катастрофических последствий для государства.

Не понятным остается вопрос кто был кредитором, чьи денежки были вложены в пооекты.
Интересно узнать были ли подобные инвестиционные индустриальные проекты в Польше в 1930-х гг.


Edited at 2019-07-07 10:08 (UTC)

Spasiba!
Re: "Не понятным остается вопрос кто был кредитором, чьи денежки были вложены в пооекты.
Интересно узнать были ли подобные инвестиционные индустриальные проекты в Польше в 1930-х гг."

Po polsku. Pomysł budowy "Centralnego Okręgu Przemysłowego" narodził się w latach 1921-22.

Wikipedia: "Nazwa Centralny Okręg Przemysłowy zrodziła się w Biurze Planowania przy Gabinecie Ministra Skarbu. Zaproponowany obszar COP w całości obejmował rejon bezpieczeństwa, którego granice określało rozporządzenie o ulgach inwestycyjnych z 22 marca 1928 r. (Dz.U. nr 36 poz. 329)[2]. Władze wojskowe zaakceptowały propozycję dotyczącą użycia w ustawie o ulgach inwestycyjnych z kwietnia 1938 r. nazwy Centralny Okręg Przemysłowy (Dz.U. nr 26 poz. 224)[3].

W celu przyciągnięcia kapitału prywatnego do lokowanych w COP przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa te otrzymały zwolnienie z podatku obrotowego i samorządowego na okres 10 lat. Ponieważ preferencje te nie przyniosły oczekiwanych skutków, w kwietniu 1938 roku wprowadzono system potrąceń z podatku kwot zainwestowanych w COP. Tą samą ustawą rozszerzono także listę gałęzi przemysłu objętych preferencjami oraz doprecyzowano obszar COP do 44 powiatów[1].

Początkowo COP miał być zlokalizowany tylko w widłach Sanu i Wisły, a więc na terenach najbardziej oddalonych od granicy z Niemcami i ze Związkiem Radzieckim, a od południa osłoniętych łańcuchem Karpat. Potem jednak strefa COP została powiększona o przyległe tereny ówczesnych województw: kieleckiego, lubelskiego, lwowskiego i krakowskiego. "

Budowę rozpoczęto zgodnie z "Planem Czteroletnim", obejmującym okres 1 lipca 1936 – 30 czerwca 1940.
W pierwszej wersji inwestycje miały być prowadzone w całym kraju, ale ze względu na ograniczone środki i nikłe korzyści z rozproszonych inwestycji zdecydowano się na modyfikację planu. Kwiatkowski zaproponował koncentracje zabiegów w tzw. trójkącie bezpieczeństwa na południu Polski. Swoje zdanie wyraził w przemówieniu sejmowym 5 lutego 1937 roku, podczas którego wystąpił też z wnioskiem o powiększenie przeznaczonego na ten cel kapitału do 2400 mln zł, na co uzyskał zgodę. Tak ostatecznie narodziła się idea COP-u.

Do 1.09.1939 wydano około 1 mld zł a planowano wydać w sumie do roku 1940 2,4 mld zł. Przypomnę, że wtedy 1 USD = 5 zł.

Nigdzie nie można znaleźć informacji o tym skąd pochodził tan kapitał...

Cytat:" Realizacja Planu Czteroletniego rozpoczęła się w lipcu 1936 roku i miała trwać do czerwca 1940 roku. Planowane wydatki na realizację Planu miały wynieść 1,8 miliarda ówczesnych złotych, a osiągnęły 2,4 miliarda. Państwowa propaganda podała, że Plan Czteroletni został wykonany w 3 lata, w rzeczywistości jednak wykonany został w ok. 80%, przy czym te 20% było niezbędne do tego, by samodzielnie działało ok. 50% inwestycji[potrzebny przypis]. Równocześnie budowano osiedla mieszkalne dla robotników z całą własną infrastrukturą.

Skutkiem realizacji Planu było powstanie zakładów przemysłu zbrojeniowego, lotniczego, chemicznego; tworzono huty, walcownie, zakłady produkcji gumy i kauczuku. Głównymi miejscami realizacji były COP i Gdynia oraz Warszawski Okręg Przemysłowy. "

https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_Okr%C4%99g_Przemys%C5%82owy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_gospodarcza_II_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Czteroletni_(Polska)

PS
Zwracam uwagę jeszcze raz na arcyciekawą postać i ciekawe zapisy Wikipedii:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bethel_Henry_Strousberg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://de.wikipedia.org/wiki/Bethel_Henry_Strousberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hanomag


Edited at 2019-07-07 11:04 (UTC)

"Бетель Генри (Барух Гирш) Штраусберг (Струсберг) (нем. Bethel Henry Strousberg; 20 ноября 1823, Нойденбург — 31 мая 1884, Берлин) — германский железнодорожный предприниматель.

Еврей по происхождению, Штраусберг в 10-летнем возрасте принял протестантство и поселился в Лондоне. Здесь он в течение 15 лет был газетным корреспондентом и страховым агентом. Также он был преподавателем языков в Новом Орлеане. В 1849 году Штраусберг приобрел в Лондоне несколько газет.

В 1855 году Штраусберг явился в Берлин и в качестве представителя британских капиталистов построил Тильзит-Инстербургскую и Южную железные дороги в Восточной Пруссии; затем Штраусберг предпринял сооружение ряда железных дорог в Германии, Австро-Венгрии, Румынии, а также линии Брест — Граево в Российской империи. Он создал, кроме того, ряд других колоссальных предприятий, сильно развивших промышленную жизнь Германии и Австрии; в этих предприятиях работало свыше 100 тыс. человек. Не располагая достаточными для своих колоссальных предприятий капиталом и кредитом, Штраусберг прибегнул к системе уплаты поставщикам и подрядчиком акциями.

Убытки при постройке румынских железных дорог вызвали общий крах всех предприятий Штраусберга; в 1875 году он был объявлен несостоятельным должником, арестован в Москве по прикосновенности к делу о крушении Московского коммерческого банка и был приговорён к изгнанию из России.

Как крупный деятель эпохи «грюндерства», Штраусберг был не только лично выбран мишенью для антисемитских нападок, вместе с ним нападали на всех евреев; в этом смысле Штраусберг играл на руку усилившемуся тогда в Германии антисемитизму."
Действительно, очень похоже на события в СССР. Но кто кредитор не говорят.
В случае с Австрией, Польшей можно предположить, что кредиторами выступали католические финансисты.
А вот за другие страны не понятно.

Edited at 2019-07-07 14:15 (UTC)

  • 1